• Achizitii

  Denumirea proiectului: „INTARIREA CAPACITATII OPERATIONALE PENTRU EXECUTAREA ACTIVITATILOR DE DESIGN SI AMENAJARE PEISAGISTICA” Denumirea contractului: Contract furnizare utilaje de amenajare si intretinere peisagistica Octombrie 2013  Septembrie 2013  Octombrie 2015 Decembrie 2015  

 • PROIECT

  Descriere generala: SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL a demarat proiectul “ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR DE DESIGN ŞI AMENAJARE PEISAGISTICĂ – I.C.O. –S.G.R.“  Cod SMIS 25322. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul…

 • Documente strategice

  Documentul de programare (Programul Operational Regional 2007-2013) si Documentul cadru de implementare a POR (Programul Complement) care detaliaza toate aspectele acestui program; Cererea de finantare si Ghidul Solicitantului pentru proiecte in cadrul diferitelor domenii cheie de interventie ale Programului Operational…

 • UNIUNEA EUROPEANA

  Informare si Publicitate

  Informarea şi publicitatea Programului Operaţional Regional sunt susţinute prin unul din cele două domenii ale Axei prioritare 6, respectiv domeniul 6.2. sprijin pentru activităţi de publicitate şi informare asupra POR. Normele legislative pe baza cărora se desfăşoară această activitate al…

 • Legislatie europeana

  – Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 ce contine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale – Regulamentul…

 • Legislatie nationala

  – Prezentare succinta a Programului guvernamental de sprijin pentru accelerarea gradului de absorbtie a instrumentelor structurale destinate Romaniei – OUG nr. 9/2010 – HG 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de…

 • Bine ati venit!

  Bine ati venit pe pagina Proiectului “ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR DE DESIGN ŞI AMENAJARE PEISAGISTICĂ – I.C.O. –S.G.R.“  Cod SMIS 25322. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013,…