Proiect

Descriere generala:

SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL a demarat proiectul “ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR DE DESIGN ŞI AMENAJARE PEISAGISTICĂ – I.C.O. –S.G.R.“  Cod SMIS 25322.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013, axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, domeniul major de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei  Publice  in calitate de Autoritate de Management  si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.

Proiectul va fi derulat în localitatea Bucureşti in perioada 15.12.2012-14.08.2013, cu o valoare totala de 839.480  RON din care finantarea nerambursabila este de 670.500 RON.

Descrierea proiectului:

La nivel European s-a remarcat o tendinta de crestere a sprijinului acordat IMM-urilor.Consiliul European din martie 2008 a incurajat puternic initiativa “Small Business Act”care vizeaza continuarea consolidarii cresterii si competivitatii duarabile a IMM-urilor si a cerut adoptarea rapida a acesteia.

SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL considera fondurile europene ca o oportunitate pentru transformarea provocarilor in materie de mediu in oportunitatipentru a sustine intreprinderea in crearea de locuri de muncasi pentru a o face competitive, nu doar la nivel national, ci inclusv pe plan european.

Proiectul vizeazaintarirea capacitatii operationale, extinderealiniilor de business prin adaugarea activitatilor de design si amenajare peisagistica,furnizare de material dendrologic. Extinderea activitatilor intreprinderii va fi realizata inclusiv prin utilizarea de noi tehnologii, precum cele de redare 3D si modelarea virtual a spatiului de amenajat

Obiectivele proiectului:Obiectiv general: Cresterea gradului de competivitate si a productivitatii SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL 

1.Intarirea bazei materiale.

2.Cresterea cu 30 %a cifrei de afaceri in urmatorul an.

3.Crearea de noi locuri de munca.

4.Asigurarea unui marketing profesionist a serviciilor prestate.

Beneficiarii proiectului:

Directi :

-personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul societatii care va avea la dispozitie tehnica de ultima generatie.

Indirecti:

-Institutiile publice de interes local care desfasoara activitati de amenajare a teritoriului , dezvoltatorii imobiliari care urmaresc crearea de spatii pentru recreere in cadrul ansamblurilor rezidentiale sau hoteliere.